ບໍລິການຊັກພົມ, ຕັ່ງ ແລະ ໂຊຟາ

ພວກເຮົານຳໃຊ້ເຄື່ອງຈັກຊັກພົ່ມສະເພາະເຮັດໃຫ້ທ່ານ ສາມາດນຳພົ່ມໄປໃຊ້ໄດ້ພາຍໃນ ສອງຊົ່ວໂມງຫລັງຊັກ.

ບໍລິການຄວາມສະອາດຄົບວົງຈອນ

ເລື່ອງເຮັດຄວາມສະອາດໃຫ່ຍ ສຳລັບບ້ານ ຫລື ຕືກອາຄານສ້າງໃໝ່ ເອີ້ນຫາທີມງານພວກເຮົາໄດ້ເລີຍ ຈາກປະສົບການ ຫລາຍກວ່າ 19 ປີທີ

ບໍລິການພົ່ນຂ້າເຊື້ອ

ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າ ການພົ່ນຂ້າເຊື້ອ ບໍ່ແມ່ນວຽກທີ່ຕ້ອງຈ່າຍເງິນຫລາຍ ສອບຖາມພວກເຮົາໄດ້ ເພາະທາງບໍລິສັດ ເຮົາເປັນຜູ້ສະໜອງນ້

ທີມງານຂັດພື້ນ ແລະ ແກ້ບັນຫາເລື້ອງພື່ນ

ຖ້າທ່ານເຄີຍພົບບັນຫາພື້ນມີຮອຍດາງ, ມີນ້ຳສີຕົກຄ້າງ ຂັດບໍ່ອອກ, ພື້ນບໍ່ເງົາ. ທ່ານສາມາດໂທຫາພວກເຮົາໂດຍກົງ 020 2222573

ທີມຄົນສວນ ແລະ ຕັດຫຍ້າ

ພວກເຮົາມີບໍລິການ ເບີ່ງແຍ່ງ ສວນຂອງທ່ານ ແລະ ພ້ອມບໍລິການ ຕັດຫຍ້າ.

ບໍລິສັດ ລາວບໍລິການຄວາມສະອາດ ຈຳກັດ

Lao Cleaning Service Co.,Ltd

ສອບຖາມເພິ່ມເຕີມ

Engine by shopup.com